D'aquí a pocs mesos es produirà el tancament definitiu dels portals vinculats al programa de Dinamitzacio Associativa de la Diputació de Barcelona (DIBA).

Han estat molts anys compartint un viatge que tenia com a finalitat la creació d'espais comuns per a la difusió del teixit associatiu de les nostres ciutats i pobles, fer xarxa i generar sinergies. El viatge arriba al final però no volem que allò que s'ha construït desaparegui o s'oblidi. Són moltes les persones que heu dedicat temps i esforç a mantenir vius aquests espais i ens sentim en l'obligació de facilitar que el vostre camí continui a partir d'on acaba aquest.

Per poder fer-ho teniu la possibilitat d'exportar tots els continguts que heu anat incorporant any rere any als vostre blogs i portals. Es tracta d'un procés relativament senzill però que demana un seguit d'accions necessàries per a la utilització posterior d'aquests continguts a un nou allotjament web. És important d'entendre que aquests continguts només funcionaran sobre una plataforma WordPress, per tant és condició sine qua non que el nou allotjament permeti la implementació d'aquesta plataforma, o bé (com és el cas de molts serveis d'allotjament web) ja la tingui implementada.

Si volem exportar els continguts...

Wordpress2Wordpress
Imatge: https://ithemes.com/wp-content/uploads/2016/03/migrate-wordpress.jpg

Com sempre el primer que cal és accedir al nostre portal o blog amb les credencials habituals com a persones administradores d'aquest. Si tenim assignat el rol d'administració exportar els continguts és tan fàcil com anar a l'apartat Eines (a l'esquerra del Tauler), i triar l'opció Exporta. Des d'aquí podem triar si volem exportar tot el contingut o bé només aquells tipus de contingut que desitgem. En ambdós casos cal tenir en compte que per poder veure en el futur TOTS aquests continguts (en un nou allotjament web i sobre una plataforma WordPress, és clar) també caldrà que tinguem definits els mateixos tipus de continguts, és a dir: Serveis, Agenda, Projectes, Membres... en funció dels que ara tenim definits al nostre portal o blog. D'altra manera no es podran veure perquè el nou allotjament no els podrà mostrar.

Els portals o blogs més antics...

  • són hereus de la primera plataforma que es va fer servir al programa, el ClicPortal;
  • s'identifiquen fàcilment perquè mostren tipus de continguts com ara Projectes, Galeries, Membres...
  • Aquests tipus de continguts van ser creats en el procés de migració de ClicPortal cap a WordPress amb la intenció que aquest no suposés un gran canvi respecte del què es feia servir fins aquell moment.

Els blogs o portals més moderns...

  • disposen de tipus de continguts més comuns (Entrades i Pàgines),
  • a excepció del d'Agenda o bé Entitats (aquest últim només en el cas dels portals municipals).

Ara, però, no es tracta d'una adaptació. És una migració a un nou allotjament amb una plataforma WordPress estàndar. I això és important perquè per defecte les plataformes WordPress només tenen dos tipus de contingut: Entrades (Posts) i Pàgines (Pages). Així doncs, tot els tipus de contingut diferents a aquests cal crear-los de nou a la nova implementació si volem que durant la importació el sistema trobi exactament on ha de desar els continguts que exportem.

I les plantilles?

Per altra banda, hem de tenir en compte que l'exportació no inclou la plantilla, és a dir, si hem personalitzat la seva aparença (menús,  ginys...) aquesta no ens la podem endur tal qual. Un cop al nou allotjament web on volem continuar el portal o blog de l'entitat, hem de tornar a fer la personalització. A l'exportació tampoc no s'inclouen les plantilles que hem creat fent servir l'eina Page Builder. Aquesta és una extensió que també podem implementar al nou allotjament per tal de donar el mateix aspecte a les nostres entrades / pàgines, però és un procediment que cal repetir.

... què cal fer per adaptar els tipus de contingut?

Si no volem barallar-nos amb la instal·lació de noves extensions que ens permetin crear els mateixos tipus de contingut que tenim al portal / blog actual al nostre nou allotjament, doncs toca treballar una mica més abans de poder fer l'exportació dels continguts.

L'alternativa principal és realitzar ABANS la conversió de tots els tipus de contingut en Entrades i Pàgines. És recomanable seguir els articles destacats a la dreta i publicats en aquest mateix blog. És important seguir les passes... i no perdre la paciència. És un procés feixuc en funció del total de continguts i tipus de continguts diferents definits al nostre portal / blog.

Un cop fets tots els canvis serà necessària l'exportació dels continguts d'acord amb la nova estructura establerta, seguint el procediment tal i com hem apuntat al principi d'aquest mateix article.

Esperem que tot el procés sigui senzill i que faciliti la continuació (o l'inici) del camí que ja fa molt de temps que vam començar junts.

Bon viatge!

Tancament i migració de portals i blogs