La barra lateral d'un blog ens ofereix des de dreceres per accedir a la informació publicada, passant per funcionalitats útils o bé informació complementària nostra o d'altres fonts. De la mateixa manera el peu de pàgina pot contenir aquests tipus d'informació si més no en general presenta opcions que reiteren o afavoreixen l'accés mitjançant dreceres.

Per tant, són elements que han d'afavorir la navegació i l'accés a la informació que publiquem.

WordPress, o millor dit els temes de WordPress, ens permet modificar el contingut publicat en aquestes àrees. I el nombre d'àrees disponibles també depèn del tema que escollim.

Per tal d'accedir a la configuració de la barra lateral o el peu de pàgina hem d'anar al menú principal, apartat Aparença i opció Ginys (o widgets en anglès). Els ginys són funcionalitats que es troben vinculades a la implementació bàsica de WordPress, a les extensions instal·lades o bé són elements independents. Alguns no admeten cap mena de configuració addicional i d'altres són una veritable aplicació en sí mateixa per la quantitat de variables i paràmetres que podem personalitzar.

Per tal d'afegir un giny dels existents només cal arrossegar-lo cap a qualsevol de les àrees de ginys del nostre tema. En el nostre cas hem arrossegat cap a la barra lateral dreta però hauria estat el mateix procediment si volem inserir ginys al peu de pàgina o qualsevol altre.

Com hem dit abans alguns ginys no són gaire configurables però d'altres permeten ser configurats amb molt de detall doncs disposen d'un menú des del qual es poden modificar tota mena de paràmetres. Això fa que podem personalitzar a mida els nostres ginys i facilitar la navegació i l'accés a la informació, que al cap i a la fi és la seva funció.

Per fer-ho només cal fer clic a la icona que cada giny disposa a la dreta del seu nom, un cop ubicat aquest a l'àrea corresponent. Aquesta té forma de punta de fletxa apuntant cap avall.

06. Configurar la barra lateral i el peu de pàgina