Per a crear una nova entitat, anirem al nostre Tauler municipal i clicarem sobre el menú Entitats > Afegir entitat

 

 

 

 

Ens apareixerà un formulari i l’omplirem seguint aquest ordre:

1. Escribim el nom de l’entitat

2. Escrivim les dades d’informació de l’entitat: (Descripció, Codi, NIF, Adreça, Districte, Codi Postal, Ciutat, Persona de contacte, Telèfon, Fax, Email, URL de la pàgina web, Any de fundació, Nombre de membres, Últim cens). Aquestes dades no són de caràcter obligatori, així que si no en coneixeu alguna, no cal que l’ompliu

3. Especificar la categoria de l’entitat.

4. Especificar el Tipus d’entitat

Amb aquestes dades ja hauriem completat la creació d’una entitat.

Si volem també que aquesta entitat tingui un bloc, aleshores continuarem amb el pas 5. Si en canvi no volem que tingui un bloc, passarem al pas 6.

5. Escriure l’email de l’administrador d’aquest bloc. Per exemple, el correu electrònic de l’entitat.
I escriure el subdomini del bloc. Per escriure el subdomini, fixeu-vos que tant sols cal escriure el nom sense afegir tot el domini del portal municipal. Fixeu-vos en l’exemple de la següent imatge:

4-domini

I clicarem al botó Crear Bloc.

És crearan dos dominis de forma automàtica. Un sera del tipus nom_entitat.municipi.ppe.entitats.diba.cat i l’altre del tipus nom_entitat.municipi.cat

6. Publiquem l’entitat clicant al botó Publica

05. Procediments d’alta d’entitats