El plugin ens permetrà carregar la imatge destacada en els nostres RSS de notícies. Per defecte en WordPress el feed RSS no inclou imatges i perquè això sigui possible és necessari utilitzar plugins.

Si volem que els nostres RSS incloguin la imatge destacada, haurem d’activar el plugin ‘RSS Image Feed’. Un cop activat, entrem a extensions i en RSS Image Feed’ per configurar-ho. En la captura de pantalla està la configuració ràpida del plugin.

Rss_settings2

En la configuració ràpida només introduirem en ‘Image Size’ en tamany màxim de les fotos. Tenir en compte que aquest tamany ho farà en totes les fotos del RSS

Totes les opcions de la configuració del plugin RSS Image Feed
Image size: Triem el costat més ample de la imatge, per reduir la proporció de la fotografia.
Make size relative: Fem la imatge relativa i no estàtica.
Image number: Podem usar una imatge per defecte com a miniatura ficant un número.
Add the “mitjana:content” tag: Afegim botó per descarregar fotografia (amb marc)
Add the “enclosure” tag: Afegim enllaç per descarregar fotografia (sense marc)
Don’t show content: No vam mostrar contingut (Descripció)
Force Excerpt: Limita el contingut de cada publicació a un resum.
Limit Excerpt: Limita el contingut a un nombre de frases.
Empty Cache (3 entries): Permet esborrar la caché si no carreguen bé les fotografies.

rss

Nou plugin RSS Image Feed