Formulari de contacte

Una forma ràpida per generar el formulari de contacte, els camps venen tots predefinits i no es poden mostrar. Podeu configurar un o varis emails que rebran el formulari.

  • email_to – escriviu els correus separats per comes
Formulari de contacte amb 2 destinataris (o més)