Sovint un municipi gestiona dades de moltes entitats, dades que varien d’any en any i fins ara s’havien d’incorporar manualment en el directori d’entitats del portal municipal.

Per facilitar la gestió de les dades, hem implementat 2 funcionalitats noves que permeten exportar el directori d’entitats i importar actualitzacions o noves entitats! Anem per passos i mirem com es fa aixó!

1. Exportar el directori d’entitats

Al taulell aneu a “Entitats” -> hi trobareu un nou botó “Baixa CSV” per descarregar les dades del directori en format CSV. screenshot-formacio ppe entitats diba cat 2015-07-09 12-07-57El CSV podeu obrir amb qualsevol programa d’ofimàtica com Libreoffice o Microsoft Office. Per veure bé els accents, heu de triar “Character set = ISO-8859-1”.

2. Importar actualitzacions i noves entitats

Ara podeu modificar l’excel, corregir dades o afegir noves entitats, i importar-lo un altre cop entrant al Taulell, a “Entitats”,  “Importar dades, i seguir els passos

  1. Triar el fitxer CSV clicant el botó “Browse”,
  2. Importar el fitxer clicant “Importar dades”, i
  3. Revisar el resultats, un cop carregades les dades el sistema us informarà d’errors; en l’exemple hem carregat 12 entitats en total, 1 sense canvis, i 11 amb actualitzacions de dades. screenshot-formacio ppe entitats diba cat 2015-07-09 15-30-32Important:
  • guardeu el documen en format CSV,
  • seleccioneu el tipus de caràcteres ISO-8859-1 o ISO-8859-15 per evitar errors amb els accents,
  • podeu donar d’alta noves entitats afegint files amb les dades corresponents de cada entitat,
    • en cas de noves entitats, deixeu lliure la primera columna “ID”, s’assignarà automàticament alhora d’importar les dades, i
  • les columnes ‘Estat’, ‘DataPublicacio’ i ‘BlocURL’ només són informatives, no cal modificar-les perquè no s’importaran aquestes dades.

Molt important: en cap cas s’esborrarà cap entitat!

2 millores per la gestió del directori d’entitats