Què és un Shortcode?

Son petits codis que podem afegir en l’editor del nostre WordPress a qualsevol pàgina o entrada. Es fan servir per afegir funcionalitats a una pàgina o entrada.

Son com les etiquetes HTML, peró utilitzant [] enlloc de <>.

El propi WordPress ja ve amb alguns shortcodes, com per exemple per mostrar una galeria d’imatges, podem veure tots els shortcodes en aquesta pàgina de WordPress.org

Quins tenim a la nostra plataforma?

Hem ampliat bastant les funcionalitats de WordPress amb diferents shortcodes, concretament podem aprofitar els següents per configurar les nostres pàgines i menús!

 1. Directori d’entitats per categoria
 2. Agenda per categoria
 3. Calendari i llistes d’actes
 4. Recursos
 5. Serveis
 6. Llistat de categories
 7. Formulari de contacte

1. Mostrar les dades d’una entitat o el directori d’entitats

Amb els nous temes també podem mostrar el directori d’entitats amb totes les entitats, o la llista de categories d’entitats, o una entitat concreta, amb el següent shortcode!

[diba_entitat page="loop"]
 • page – pot ser “single” per mostrar només una entitat, o “loop” per mostrar totes les entitats

Llistat d’entitats per categoria d’entitat

[diba_taxonomy taxonomy="t_entitat_category"]

Llistat d’entitats per tipus d’entitat

[diba_taxonomy taxonomy="t_entitat_type"]

2. Mostrar les dades d’un acte o tota l’agenda

Aquest shortcode facilita mostrar un acta de la nostra agenda, o un llistat de tots els actes, veureu que és molt senzill.

[diba_agenda page=””  id=”” taxonomy=”” term_id=””]
 • page – amb “single” mostreu les dades d’un acte concret, o poseu “loop” per mostrar la llista d’actes
  • amb “single” es pot especificar amb “id” l’acta concret que voleu mostrar, no funciona amb “loop”
 • taxonomy – el nom de la taxonomia si voleu mostrar una taxonomia concreta
 • term_id – l’identificador de la categoria si voleu mostrar l’agenda d’una categoria

3. Calendari i llistats d’actes

Aquest shortcode és la base del giny “Diba Calendar” que trobeu al vostre taulell. Podeu mostrar l’agenda en diferents formats, per això només pots especificar el format de l’agenda!

[diba-calendar calendar=”” planned=”” current=”” rss=””]
 • calendar – poseu “1” si voleu mostrar l’agenda en format calendari, és la configuració per defecte, i “0” per no mostrar el calendari
 • planned – poseu “1” si voleu mostrar el llistat d’esdeveniments previstos, i “0” per no mostrar-ho
 • current – poseu “1” si voleu mostrar el llistat d’agenda d’avui, i “0” per no mostrar-ho
 • rss – poseu “1” per mostrar l’icona amb enllaç al RSS d’agenda, i “0” per no mostrar aquest icona

4. Mostrar les dades d’un recurs o tots els recursos

Voleu mostrar un recurs concret o totes els recursos …

[diba_resource page="" taxonomy=”” term_id=””]
 • page – pots posar “single” per mostrar un recurso només, o “loop” per mostrar-los tots
 • taxonomy – el nom de la taxonomia si voleu mostrar una taxonomia concreta
 • term_id – l’identificador de la categoria si voleu mostrar recursos d’una categoria

Llista de recursos per categories

[diba_taxonomy taxonomy="t_resource"]

5. Mostrar les dades d’un servei o tots els serveis

I molt semblant, si voleu mostrar un servei concret, o tots els serveis.

[diba_servei page="" id=”” taxonomy=”” term_id=””]
 • page – pots posar “single” per mostrar un servei només, o “loop” per mostrar-los tots
 • taxonomy – el nom de la taxonomia si voleu mostrar una taxonomia concreta
 • term_id – l’identificador de la categoria si voleu mostrar l’agenda d’una categoria

Llista de serveis per categories

[diba_taxonomy taxonomy="t_servei_main"]

6. Mostrar llistat de categories

Aquest shortcode és molt útil per mostrar el directori d’entitats per categories, o l’agenda per categries!

[diba_taxonomy taxonomy=”TAXONOMY” hide_empty=”” orderby=”” order=””]
[diba_taxonomy taxonomy="t_agenda_main" parent="61" hide_empty="0"]
 • TAXONOMY és el nom intern de l’arbre de categories que vols mostrar, en l’exemple mostrem l’agenda amb “t_agenda_main”
 • hide_empty pot tenir el valor 1 per ocultar els elements buits de l’arbre de categories o 0 per mostrar-les totes, per defecte es mostra ascendent,
 • orderby per definir el criteri d’ordre
  • id – l’identificador intern de la categoria
  • count – el nombre d’entrades per categoria
  • name – el nom de la categoria, és l’ordre per defecte
  • slug – el nom intern de la categoria
  • none – sense ordre
 • order per ordenar ascendent poseu ASC, si voleu descendent poseu DESC

7. Formulari de contacte

Una forma ràpida per generar el formulari de contacte, els camps venen tots predefinits i no es poden mostrar. Podeu configurar un o varis emails que rebran el formulari.

[diba-contact-form email_to="nom1@domini.cat, ​nom2@unaltredomini.cat"]
 • email_to – escriviu els correus separats per comes
Ampliem funcionalitats amb shortcode!