Preparació prèvia: activar Jetpack i una mica CSS

Aquestes modificacions del tema Stargazer requereixen dues coses, a) activar l’extensió Jetpack al nostre WordPress, i b) tenir una mica de coneixements CSS.

Trobareu més informació al Fòrum sobre Stargazer de WordPress.org.

Activar Jetpack

Dos passos senzills, ens demana tenir o crear un compte gratuït a WordPress.com per què fa servir aquesta plataforma.

 1. Activar i configurar l’extensió Jetpack al taulell “Extensions”. Important: cal tenir o crear un compte gratuït a WordPress.com per activar Jetpack!

Coneixements CSS

No podem substituir una bona formació o un temps d’autoaprenentatge, només recomanem uns tutorials per a començar 🙂

Afegir logtip

El tema Stargazer no preveu posar el nostre logo a la capçalera. Aquí aprenem com posar manualment un logotip a la capçalera amb l’extensió Jetpack.

 1. Activar la funcionalitat “CSS personalitzat” de Jetpack.

 2. Pujar el nostre logo a Mèdia.

3. Modifiquem el CSS: per incloure el logotip hem de modificar la definició de la capçalera del nostre web; volem que surti el títol amb enllaç i el logotip. Per això escrivim el següent codi a la fulla d’estil:

#site-title {
  text-indent: 100%;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  background: url(LOGO URL AQUI);
}

Hem de substituir “LOGO URL AQUI” per la URL del nostre logotip, que hem pujat anteriorment a l’espai Mèdia del nostre WordPress.

Treure autor

El tema Stargazer fa sortir el nom de l’autor a  les entrades i pàgines del nostre web. Podem treure això amb una petita modificació de la fulla CSS.

 1. Activar la funcionalitat “CSS personalitzat” de Jetpack (si no al tenim activada encara!).
 2. Modifiquem el CSS: sobreescrivim la definició de l’etiqueta “.entry-author” perquè deixi de sortir:

.entry-author {
display: none;
}

Amb aquesta modificació fem desapareixer l’autor de les nostres entrades!

Tema Stargazer: afegir logotip, treure autor, i altres modificacions CSS