Amb un simple Shortcode podem afegir el llistat d’entitats (directori d’entitats) en qualsevol pàgina del vostre portal d’entitats.

Afegir directori d’entitats

[diba_entitat page="ARGUMENT"]

Aquest codi ens permet o bé mostrar el llistat sencer (directori) on una entitat concreta. Per això els possibles arguments d’aquest shortcode díns d’una pàgina són

  • single: mostra les dades de l’entitat actual, només valdia per al post type “diba_entitats”, és l’argument per defecte; i
  • loop: mostra el llistat d’entitats epr al nou tema.

Veuràs un exemple a http://formacio.ppe.entitats.diba.cat/directori-dentitats/

Directori d’entitats per als nous temes