La protecció contra Spam es un equilibri entre tancar els comentaris a aquelles pàgines i entrades sense tancar del tot el nostre web, i l’eina Akismet que escanneja tots els comentaris.

Recomanacions per una bona configuració

  1. Configurar que les noves entrades tanquin comentaris passat un temps prudent, quan ja no espereu aportacions!
  2. Moderar tots els comentaris estalvia sorpreses negatives amb missatges brosses publicats, almenys queden a la cua de moderació i no son visibles!
  3. Fer servir Akismet per la protecció contra Spam, un plugin que filtra i analitza tots els comentaris, i bloqueja Spam.

Configuració ràpida d’Akismet

  1. Activar l’extensió al Taulell del vostre web.
  2. Crear un compte a www.akismet.com per obtenir una clau per la vostra adreça web.
  3. Configurar Akismet al bloc, afegir aquesta  clau.

Us recomanem aquest tutorial exhaustiu sobre com configurar Akismet!

Configurar protecció contra Spam