Primer de tot, comentar-vos que “Intranet” és un terme que estava molt relacionat amb l’anterior Plataforma. Lo que vosaltres enteneu com “Intranet”, ara amb la nova plataforma, és el “Tauler”. Comentar-vos també, que “Intranet” és un concepte molt més ampli que un “Tauler” d’administració.

Heu perdut l’accés a la Intranet o l’accés al Tauler?

Una situació que pot passar, ja que s’han realitzar alguns canvis i sense voler ha desaparegut aquesta opció del menú.

Tenim dos solucions!

Primer, l’accés directe a la “Intranet” o “Tauler”, sempre el trobareu afegint /wp-admin darrera la nostra URL o adreça web. Per exemple, per accedir a la “Intranet” o “Tauler” d’aquest bloc de formació, ho hauríeu d’afegir de la següent forma: http://recursos.formacio.ppe.entitats.diba.cat/wp-admin.

Segon, per tornar a crear aquest menú “Intranet”, o si voleu afegir un menú anomenat “Tauler”,  heu de crear de nou el menú, i/o assignar-lo a la ubicació “Menú capçalera”.

Entreu a “Aparença” -> “Menú”, i mireu si s’ha desconnectat aquest menú o si fa falta crear-lo de nou.

  1. Per crear-lo, veureu el símbol “+”.Clicant aquí afegiu un nou menú, que podeu anomenar “Capçalera”, pero podeu escollir el nom que vulgueu. També podeu afegir elements propis, com el formulari de contacte, o una pàgina amb la vostra ubicació.
  2. A l’esquerra de la mateixa pàgina hi veureu l’assignació de la ubicació de cada un dels nostres menus. Aquí heu de posar el vostre menú per la capçalera a la primera ubicació “menú_capçalera”. Un cop assignat, sortirà automàticament l’accés a la “Intranet” o “Tauler”.

I finalment una imatge per veure com hauria de quedar el resultat, en aquest cas hem creat un menú “header_ca” per la ubicació “Menú capçalera” i hem afegit també el formulari de contacte.

Com afegir la Intranet?
Com afegir la Intranet?

 

Com afegir “Intranet” al menú