Recopilem aquí les instruccions de la DIBA sobre el redireccionament del domini propi: 

REDIRECCIONAMENT

Encara detectem que hi ha Ajuntaments que no han redireccionat els seus dominis municipals cap al servidor de webs de la Diputació de Barcelona.
Us recordem que aquests dominis són propietat dels respectius Ajuntaments, i que des de la Diputació no podem fer les redireccions. Hauran de ser els serveis informatics de l’Ajuntament (o l’empresa o servei que gestioni els dominis contractats per l’Ajuntament) qui faci els canvis necessaris perquè el domini i subdominis de l’Ajuntament es redireccionin cap als servidors de la Diputació.

Les dades tècniques que heu de facilitar als tècnics són:
Per tal qeu les entitats del municipi XXXX puguin accedir a les seves web a l’entorn de la Diputació de Barcelona s’han de modificar els registres DNS. Això és:

  • Configurar els registres “www” i “@” (en blanc) del domini destinat a les entitats (per exemple entitatscastellar.cat) com a CNAME de “ppe.entitats.diba.cat”
  • Configurar el registre “*” del domini destinat a les entitats (per exemple entitatscastellar.cat) com a CNAME de “ppe.entitats.diba.cat”

En un software tipus bind, quedaria més o menys així:
$ORIGIN entitatscastellar.cat
@     IN CNAME ppe.entitats.diba.cat.
www   IN CNAME ppe.entitats.diba.cat.
*     IN CNAME ppe.entitats.diba.cat.

Si es prefereix, es pot canviar el CNAME ppe.entitats.diba.cat per registre de tipus “A” a la IP 195.76.106.83 tot i que és preferible el registre CNAME. 


En qualsevol cas, si els vostres tècnics tenen dubtes, que no s’ho pensin i es posin en contacte amb nosaltres, suport.wordpress@ravalnet.org. 

D’aquesta manera les entitats podran continuar mantenint el mateix domini que tenien fins ara.
Si una entitat, o l’Ajuntament, tenien domini propi, caldrà que facin el mateix redireccionament per a aquells dominis.

Com redireccionar el nostre domini?