Si estem utilitzant un dels temes Diba Design trobareu un giny anomenat Latest Custom Post Type. Aquest element ens permetrà llistar entrades dels nostres tipus de continguts.

giny-latest-custom-post-type

Tal com hem vist al tutorial sobre els ginys, per afegir aquest giny l’arrossegarem a una de les àrees del tema.

Entre les opcions que se’ns despleguen veurem:

opcions-del-giny

En el camp títol haurem d’afegir el títol de la llista de continguts que volem afegir. Per exemple: Últimes novetats

Resoldre amb un número (per defecte 5) el nombre d’elements que volem que apareguin en la llista.

Dins el llistat de “Post type (s) to use” ens apareixen els tipus de continguts que tenim. Haurem d’assenyalar quin es el tipus de contingut que volem que aparegui. Si volem un llistat de noticies, clicarem a “Entrades”, si volem un llistat d’esdeveniments clicarem a Actes, etc. Tot i que no és habitual, podriem arribar a escollir diversos tipus de continguts que s’acabarien barrejan en la llista.

Si fem clic a primer enllaç “Show” del costat d’Addicional Settings veurem:

addiciona-settings

Abans de veure camp per camps, cal que assenyalem com funciona aquest giny. Aquest aplicatiu recull primer els continguts que li configurem prioritzant-ne un ordre concret. I després els visualitza a l’usuari en l’ordre que també li hem assenyalat.

En els dos primers camps desplegable “Retrieve posts by” ens està demanant l’ordenació que ha de fer dels continguts en el moment de recuperar-los. En els dos següent camps podrem assenyalar-li l’ordenació que ha de tenir en compte alhora de presentar-nos visualment els continguts.

Tant els dos primers camps, com els dos següents, mantenen el mateix funcionament: En el primer camp, l’opció per defecte que ens trobarem serà Publish Date (per data de publicació), però en podem trobar d’altres com:

 • Post ID (número d’identificador de l’entrada)
 • Author (autor o usuari de l’entrada)
 • Title (títol de l’entrada)
 • Name (Nom)
 • Publish Date (Data de publicació de l’entrada)
 • Modified Date (Data de modificació de l’entrada. Si no s’ha modificat mai, aquesta serà la data de publicació)
 • Post/Page Parent (Si és pare d’una entrada o una pàgina)
 • Random (Aleatori)
 • # of Comments (Nombre de comentaris)
 • Menu Order (Ordre del menú)
 • Meta Key Value (Advanced) (Valors de camps claus. Avançat)
 • Numeric Meta Key Value (Advanced) (Valors numèrics de camps claus. Avançat)

Segurament de tot el llistat en podem destacar:

 • Publish Date (Data de publicació de l’entrada). Per a que apareguin a dalt la llista els continguts més nous. Aquesta és la opció per defecte.
 • Title (títol de l’entrada). Si el que tenim són continguts no caducs com els serveis o els projectes, potser ens interessa ordenar-los de forma alfabética.
 • Random (Aleatori). Si com en el cas anterior, els nostres continguts no son caducs i a més volem que apareguin de forma aleatoria, podem utilitzar aquesta opció.

La resta d’opcions no són gens comuns.

El segon camp que trobem és l’ordre: ascendent (Ascending) o descendent (Descending). En el cas de les dates de publicació, és comú, escollir la forma descendent. D’aquesta forma es visualitzen els continguts més nous primers, i els més antics els últims. Però si utilitzem en el camp anterior el Títol, potser ens interessa que la forma d’ordenació sigui ascendent.

Més enlla d’aquests camps d’ordenació, trobem un camp de text

Ginys-camptext

En aquest camp podrem escriure el text que ha d’aparèixer en el giny, quant no hi hagi cap contingut llistat. Això pot passar quant no existeix cap entrada publicada.

Si ens fixem en el segon enllaç Show d’Opcions Avançades, veurem se’ns despleguen 4 opcions:

giny-opcionsavan

 • Show post thumbnails. Mostra la imatge destacada de l’entrada
  miniatures
  Podrem configurar el tamany de la imatge destacada. Podrem recollir el format predeterminat que tinguem configurat en les opcions generals del bloc, habitualment: thumbnail (70x50px), medium(170x150px), large(800×600), o bé concretar en pixels un tamany concret. Width (amplada), Height (alçada). D’altra banda, si l’entrada no te una imatge destacada, i podem afegir l’adreça URL d’una imatge per defecte.
   
 • Show post date. Mostra la data de l’entrada
  Ginysdata
  Podrem escollir el camp de publicació de la data o el de modificació.
  També podrem modificar el format de la data. Per defecte ens apareixerà el format de data que tinguem configurat el les opcions generals del nostre bloc.
  També tenim la possibilitat de mostra l’hora i minuts de la data de publicació o modificació de l’entrada.
   
 • Show post excerpts. Mostra el resum de l’entrada
  resum
  En el camp numèric (per defecte 125), podrem resoldre per quants caràcters estarà format el resum de l’entrada.
  En el camp de text, podrem escriure el títol de l’enllaç que ens apareixerà per a llegir la resta de l’entrada. Si deixem aquest camp en blanc, no ens apareixerà cap enllaç. Penseu que el títol de l’entrada ja enllaçarà a l’entrada sencera, així que aquest nou enllaç es repetitiu.
   
 • Filter posts by taxonomy. Filtra les entrades per una categoria.
  filtre-categori
  Podrem escollir en totes les categories, o en algunes de les següents que tenim llistades.
  Per aquestes opcions, es requereix que es desi el giny i es torni a veure’n les opcions, bàsicament, per a que ens refresqui el que hem escollit i ens aparegui el llistat de les categories o etiquetes que volem assenyalar.
  filtrecategoria
  Amb aquest filtre podrem escollir que tant sols ens apareguin aquelles entrades que estiguin categoritzades segons ens convingui.

 

 

Giny Latest Custom Post Type