Prèviament a traslladar els continguts hem de tenir preparades les categories. Si no ho heu fet, seguiu el tutorial: Adaptem les categories

El que haurem de fer ara és força mecànic per a tots els tipus de contingut. Duplicarem tots els continguts que tenim generats com a Entrades. Per fer-ho ens haurem de fixar, en el títol, el cos, la data de publicació i les categories. Això ho farem amb:

  • Els serveis
  • Els projectes
  • Els esdeveniments a l’agenda.
  • Les galeries
  • Els documents
  • Links o enllaços
  • Els membres (En aquest cas també haurem de preveure en situar la Visibilitat a Privada. Podeu llegir les indicacions del tutorial Continguts privats)

Hi ha un últim tipus de contingut, que no el traslladarem a Entrades, sinó que l’afegirem com a Pàgina: Els continguts estàtics.

Per al trasllat d’un contingut posarem com a exemple l’entrada d’un Servei.

Anem al menú Serveis:

serveis

Veure-ho llistades totes les entrades de Serveis. Clicarem al primer servei per a editar-lo.

editar-servei

Obrirem ara una segona finestra o pestanya al nostre navegador per tal de tenir obert el formulari per a una nova entrada:

dos-pantalles

D’aquesta forma ho tindrem molt fàcil per traslladar el contingut, copiant-lo i enganxant d’un formulari a l’altre. Serà bo que per a copiar el contingut del cos de l’entrada utilitzem l’editor de text. D’aquesta forma segur que copiem les imatges i altres elements que hi tinguem sense deixar-nos res.

servei-text

Copiem i enganxem el contingut d’un formulari a l’altre

copiem-i-enganxem-continguts

Haurem de tenir en compte el trasllat de la categoria. En la nova entrada escollirem la categoria que rep el nom del tipus de contingut i també les categories que tingui establertes el servei en concret. En el nostre exemple hem clicar a Serveis i a Servei General:

categories-serveisEntrades

Aquesta operació l’haurem de fer amb tots els continguts que tinguem al bloc. És una feina mecànica que ens portarà temps.

Hem de ser conscients que fent aquests passos no hem tingut en compte la migració dels camps concrets dels tipus de contingut. Un exemple de camps a tenir en compte poden ser els d’un acte de l’agenda:

camps

Si volem traslladar aquests camps, la recomanació que us fem és que utilitzeu el cos de l’entrada per a situar-los. Escriurem el nom del camp i el seu contingut al final del cos de l’entrada.

Traslladem els continguts