Deshabilitar un bloc

Per a dehabilitar un bloc anirem al menú del Tauler Entitats

menu-llistaentitats

Cercarem l’entitat que te el bloc que volem desactivar i hi clicarem a sobre.

En el seu formulari ens fixarem en el bloc on apareix el domini del bloc.

deshabilitar

Hi clicarem sobre el botó Deshabilitar. A partir d’aquests moments el bloc ja no estarà publicat.

Esborrar un bloc

Per esborrar un bloc, abans l’haurem de deshabilitar seguint els passos anteriors.

Una vegada deshabilitat, tant sols haurem de clicar sobre el botó Esborrar bloc, dins el formulari d’edició d’una entitat.

esborrar-bloc

Restaurar un bloc

Per restaurar un bloc, aquest ha d’haver estat prèviament deshabilitat.

En el formulari de l’entitat trobarem un botó blau anomenat Restaurar Bloc que haurem de clicar. A partir d’aleshores el bloc tornarà a ser públic.

esborrar-bloc

Deshabilitar, Restaurar o Esborrar un bloc