Els tags o núvols d’etiquetes són un altre manera de representar la informació de navegació dins d’un lloc web. Aquesta manera de fer, està molt associada al món dels blocs, ja que normalment, els post/articles són etiquetats o categoritzats mitjançant descriptors. En funció del nombre de vegades que s’utilitza una etiqueta/descriptor, més rellevància tindrà aquest en el núvol.

Normalment, aquests tags queden destacats amb un tipus de lletra més gran i/o un color de tipografia mes intens… Així, els usuaris/es poden veure ràpidament quins són els descriptors o continguts que predominen en un bloc.

La creació o edició d’etiquetes les podrem des del panell que trobem a l’edició de les entrades.

formulari-entrada-etiquetes

O bé clicant dins el nostre Tauler a Entrades > Etiquetes

etiquetes

Per a visualitzar el núvol d’etiquetes, haurem d’anar a trobar el menú de Ginys dins d’Aparença. Aquí podrem trobar un Giny anomenat Núvol d’etiquetes. Arrossegant aquest giny a una de les àrees del disseny del tema, podrem comprovar que no tant sols podrem escollir que mostri les etiquetes, sinó també qualsevol tipus de categoria dels tipus de contingut existent.

giny-etiquetes01 giny-etiquetes02

El resultat dins el tema serà un núvol s’etiquetes semblant a aquest:

nuvol

Les etiquetes
Etiquetat a: