Amb WordPress afegir vídeos i altres recursos multimèdia serà molt senzill.

Tant sols haurem d’escriure l’adreça de la URL del servei en format TEXT per a què la WordPress detecti el servei i me’l visualitzi dins el cos de l’entrada.

En el nostre exemple, hem anat a YouTube a cercar un vídeo. La seva URL és http://www.youtube.com/watch?v=bd9PMgFUmYo

Anem a crear o editar una entrada i en el cos, escollim el format text. Després tant sols cal que enganxem la URL del nostre vídeo i publiquem l’entrada.

afegir-un-video

En format Visual també ho podem arribar a fer, però hem de tenir en compte que en aquest format, les URL és converteixen en enllaços automàticament, i el que volem, no és un enllaç, així que caldria desenllaçar aquesta adreça per a que WordPress entengui que el que volem és convertir-la en un reproductor.

afegeix-video2

Els serveis que actualment s’insereixen de forma automàtica amb WordPress són els següent:

 

Afegeix un embed de forma automàtica (vídeo, fotogaleria…)