Els blocs van anar sorgint poc a poc i sembla que van ser la necessitat de persones anònimes, que des de l’inici volien compartir els seus recursos i/o sentiments, pensaments, reivindicacions, etc. amb altres internautes.

És a la dècada dels anys 90 (s.XX), que comencen a sorgir els “weblog”, en el que milers de persones van començar a mostrar enllaços d’interès i compartir-los amb altres. Veiem doncs, que a finals de la dècada dels 90, comença a canviar el concepte del lloc web.

Si fins aleshores, les pàgines web eren estàtiques i feien una funció de taulell informatiu, avui en dia això ha canviat i hi ha molts serveis i aplicacions que permeten relacionar-se al visitant de webs d’un altre manera molt més interactiva. Aquest concepte d’interacció va començar a prendre forma amb els CMS:

 

 

 

wordpress-logo-680x400Per la definició, podem comprovar que els gestors de contingut són sistemes que ens serveixen per mantenir i actualitzar llocs web de manera fàcil.

Durant aquestes últims anys, els que més s’han estès són els que tenen origen en el programari lliure. La primera versió d’un d’aquests, va aparèixer l’any 2003. Sorgeix un servei per crear llocs web personals de manera gratuïta: WordPress.

Aquesta plataforma, des del seu naixement fins a l’actualitat, ha recorregut un llarg camí de millora contínua, gràcies a la col·laboració de tots aquells/es persones que l’utilitzen i l’han anat millorant. Unes millores, que en tots els casos, el que han permès és millorar el servei i sobretot facilitar a qualsevol persona la creació i administració dels seu propi lloc web.

Els blocs són un dels grans fenòmens del web 2.0 i una via de comunicació molt important, on l’editor del bloc pot transmetre als seus lectors, les seves idees, experiències, etc., de forma molt directa i sense haver d’estar pendent de que hi hagi un intermediari, que filtri la informació.

Els Blocs o Bitàcoles (blog o web log en anglès)

  • Blog_(1)són diaris i/o espais web penjats a Internet, on els continguts s’actualitzen amb certa regularitat. Són de fàcil creació, ús i actualització,
  • tenen una estructura cronològica en ordre invers, és a dir, l’última entrada del bloc correspon a la primera entrada que apareix al bloc,
  • presenten informació i/o informacions sobre temes diversos.

Cada entrada del bloc pot contenir text, imatges i vídeo. Així mateix, la publicació d’una entrada no requereix coneixements tècnics, ja que incorporen un editor de text visual que facilitat aquestes tasques d’edició.

La gran importància d’aquest format és que administrar-lo és una tasca molt senzilla i a més, l’usuari/a és qui decideix en tot moment, les característiques que vol que tingui el seu espai.

El bloc és una eina que permet, a més de penjar i publicar contingut, permet penjar música, fotografies, vídeos, entre d’altres accions. A més, t’ofereix la possibilitat d’interactuar amb els internautes que visitin la teva pàgina, si actives l’opció, ja que poden deixar els seus comentaris als vostres post.

El primer que hem de fer és pensar quina orientació li donarem, per què l’utilitzarem, ja que les possibilitats són infinites: blocs personals, blocs d’entitats, blocs d’entitats de segon grau, blocs de materials i recursos, etc...

Per tant, veiem que els Blocs poden ser utilitzats com espai personal d’expressió on qualsevol pot escriure el que pensa i sent. També pot funcionar com a pàgina d’informació d’un projecte determinat (empresa, entitat, entre d’altres). Normalment, escollirem aquella opció que més s’adeqüi a les nostres necessitats i/o expectatives però, com a paràmetres bàsics, hem de tenir present que hauria d’estar obert i amb activitat durant tot l’any i preferentment, hauria de ser un lloc de participació i debat. Per tant, després de la idea inicial, el Bloc anirà agafant forma i creixent en continguts.

“Un sistema de gestión de contenidos (o CMS, del inglés Content Management System) es un programa que permite crear una estructura de soporte (framework) para la creación y administración de contenidos, principalmente en páginas web, por parte de los administradores, editores, participantes y demás roles.”

WordPress es un sistema de gestión de contenido (o CMS, del inglés Content Management System) enfocado a la creación de blogs (sitios web periódicamente actualizados). Desarrollado en PHP y MySQL, bajo licencia GPL y código modificable, tiene como fundador a Matt Mullenweg. WordPress fue creado a partir del desaparecido b2/cafelog y se ha convertido junto a Movable Type en el CMS más popular de la blogosfera y en el más popular con respecto a cualquier otro CMS de aplicación general.2 3 Las causas de su enorme crecimiento son, entre otras, su licencia, su facilidad de uso y sus características como gestor de contenidos.”

Què és WordPress? Què és un bloc?
Etiquetat a: