Capçalera o Logo dels temes Diba Design

Si tenim escollit un dels temes Diba Design, podrem afegir la nostre imatge de capçalera des del menú Aparença > Logo

imatge-de-capsalera

Fixem-nos que tenim 3 botons:

  • Upload Image: L’utilitzarem per pujar una nova imatge a la capçalera
  • Save: Una vegada tinguem escollida la imatge, clicarem aquest botó per desar els canvis
  • Reset: El clicarem si volem esborrar la imatge de capçalera actual.

Cal apuntar que tot i que aquesta funcionalitat funciona bé ens apareixeran alguns errors molestos en la pantalla.

De moment aquesta funcionalitat no permet autodefinir el tamany ideal per a la nostra capçalera, així que haurem d’editar previament la imatge que volguem pujar, per tal que s’adapti al nostre disseny.

Els temes Diba Design A i Diba Design B, tenen una imatge de capçalera amb una amplada de 960px (per a una resolució configurada a 1024px) o una amplada de capçalera de 780px (per a una resolució configurada a 800px).

El tema Diba Design B, com que encara està en desenvolupament no ho hem pogut comprovar.

El tema Diba Design D, te una capçalera amb una amplada màxima de 220px.

Esperem que en el desenvolupament d’aquesta funcionalitat l’amplada de la nostra capçalera pugui redefinir-se de forma automàtica.

Capçalera per defecte de WordPress

En el tema Diba Design D i també en els temes WordPress que properament s’instal·laran, el funcionament de la capçalera és molt més senzill i alhora funcional.

Per modificar aquesta capçalera, des del tauler, hem de desplegar el menú Aparença i clicar a Capçalera.

capçalera

Si cliquem al botó Selecciona el fitxer podrem escollir una imatge que tinguem al nostre ordinador.

Si cliquem al botó Escolliu una imatge, se’ns obrirà la Mediateca del WordPress on podrem identificar la imatge que volem.

Ambdos casos, ens porten a una sencilla funcionalitat per a retallar la nostra imatge de capçalera.

edita-imatgecapsalera

Si cliquem amb el ratolí els punters que trobem als extrems d’aquesta selecció de punts, podrem modificar-ne el tamany. Quant tinguem clar amb quin troç de la imatge ens volem quedar, clicarem al botó Retalla i publica

Modifiquem la imatge de la capçalera
Etiquetat a: