03-link-afegeix

Des del menú Links, podrem gestionar, i afegir els links o enllaços de la nostre entitat, i també gestionar-ne la seva categorització des de Tipus de Links.

El formulari que ens trobarem serà molt senzill i semblant a les entrades, amb alguns camps afegits.

Com hem vist anteriorment als documents, el Metabox dels Links o Enllaços és senzill i ofereix les següents opcions bàsiques de tots els custom post types.

03-link-metabox

En aquest tipus de continguts ens trobarem amb la mateixa mancance qua hem assenyat amb els Documents. Podrem crear nous enllaços però no els podrem veure. La seva visualització encara s’està desenvolupant.

Links o Enllaços
Etiquetat a: