periodisme_digital2 (1)

Com ja us podeu imaginar, el periodisme digital representa un canvi radical en les formes de fer periodisme. No es tracta només d’un canvi de suport i de format, sinó que va molt més enllà. Es tracta d’una nova visió que trenca amb el concepte de comunicació tal i com l’enteníem fins al moment.

A continuació, parlarem de la comunicació a Internet i us donarem alguns consells i algunes de les característiques principals del Periodisme Digital, per tal de que els vostres continguts siguin atractius.

Tots els especialistes dels nous mitjans digitals assenyalen 3 característiques molt importants: l’hipertext, el format hipermèdia i la interactivitat. El primer, podríem dir que correspon a un text que conté elements a partir dels quals pot accedir a altres informacions. El segon, es refereix a l’adhesió als textos tradicionals, de format de vídeo, imatge i so. Per tant, és innegable, que la comprensió del text, a la noticia digital, millora, ja que es veu reforçada per la possibilitat de veure la notícia amb imatges i vídeos relacionats i a més pot ser escoltada a la vegada. I la Interactivitat confereix al lector un paper productiu i no sol receptiu que li dona la possibilitat d’interactuar, tant amb l’emissor del missatge com amb el missatge.

Pensem que quan llegim a la pantalla fem un repàs ràpid i moltes vegades no llegim el text sencer. Per tant, és molt important ser breus, escriure de forma entenedora i destacar les dades importants. Per tal que el nostre missatge arribi als usuaris/àries de la nostra plana web, haurem de tenir en compte aquests principis/característiques del periodisme digital:

Interacció Possibilita la participació del lector, del ciutadà, etc. Avui en dia, la majoria de mitjans digitals consideren imprescindible la participació activa dels seus lectors, fins i tot per la supervivència de l’edició. Una bona eina que podeu trobar als blocs per possibilitar més la interacció, és la gestió dels comentaris.
Actualització de continguts immediata i constant Trenca amb les barreres temporals i fa que la notícia ens pugui arribar minut a minut. La facilitat amb la que podem publicar entrades/post als blocs, fa que l’actualització sigui ràpida i constant. Ja sabem que en un sol click el post queda publicat com l’entrada més visible i important. A més ja sabeu que amb alguns del ginys que hem vist a la formació, la informació us vindrà directament a vosaltres.
Incorporació constant de nous formats i noves aplicacions Aquest nous formats i l’avanç constant de noves aplicacions, permeten resultats més treballats, més complementats d’informació, més interactius… i per tant, més comprensibles pels lectors. Amb la Mediateca, des dels nostres blocs podem fer molt més interactives les nostres entrades.
Velocitat de transmissió de la informació La inmediatesa en la publicació de continguts, passa per l’agilitat en l’ús de publicació però també en les notificacions inmediates que podem arribar a obtenir. En els blocs la facilitat de publicació és evident, com també, la notificació de nous comentaris, la citació a través de pings a d’altres blocs, o la socialització dels continguts a través d’extensions que ens comuniquin amb les xarxes socials.
Similitud dels hipervincles amb les estructures de pensament No és lineal, sinó que es sustenta en la capacitat de relacionar idees, fets, dades, entre d’altres. La Xarxa no és jeràrquica i s’obre per multitud de camins diferents, permetent la simultaneïtat de registres, lectures i construccions d’idees. L’hipercontextualització ofereix suma d’informació, que ben utilitzada, facilita el procés de comprensió general. En els blocs, aquestes estructures les poden sustentar amb tot el tema dels tags/etiquetatges i també amb algunes funcionalitats i ginys que hi volten per la Xarxa.
Possibilita l’accés/fàcil accessibilitat des de qualsevol lloc del món Podem connectar-nos de manera immediata al contingut/informació que ens interessi i/o que desitgem, a través del medi que ens interessi. Gran part dels temes del WordPress ja estan adaptats per a visualitzar-se amb el mòbil.
Nova Organització Hem de pensar que no tenim límits a l’hora de plantejar les seccions de la informació, ja que el que escrivim pot tenir l’extensió que desitgi qui ho escrigui. Alhora, la distribució de la informació en els diferents mitjans, pot ser movible, d’acord amb els interessos dels redactors, dels lectors, etc. Ja heu pogut veure que és força senzill organitzar la informació a través del menús, les categories o les etiquetes.
Varietat de continguts i autenticitat dels mateixos És un gran medi per a la personalització dels continguts.
Correcció immediata Qualsevol informació errònia en el moment de la publicació, té la possibilitat de ser modificada posteriorment. A més des dels blocs tindreu el llistat de revisions fetes en cada entrada  o pàgina que us facilitarà l’històric de correccions.

 

Totes aquestes facilitats interrelacionades amb les característiques pròpies de la Xarxa d’Internet, han generat el fenomen anomenat Periodisme Ciutadà, que permet la participació dels ciutadans a totes les parts del món. Participació entesa com a construcció i en la qual nosaltres com a professionals dedicats a la participació dels ciutadans, entrem de ple. I no només nosaltres, sinó els nostres Ajuntaments, Associacions de la nostra Vila, etc.

Tot aquest moviment, ha col·laborat en el naixement d’una nova societat en la que es possibilita la creació de comunicació independent, que es defineix en funció dels interessos personals, associatius, etc. A diferència dels grans mitjans, que no poden separar-se de la súper – estructura a la que pertanyen, aquests mitjans que els ciutadans han fet seus i són més petits, no estan lligats als interessos econòmics ni polítics de determinats sectors, fet que els permet ser més lliures.

Les bases de comunicació a Internet
Etiquetat a: