Què hem de comunicar i com hem de comunicar-ho? A continuació us oferim una de les teories periodístiques més esteses i que més funciona en el moment d’escriure un post, notícia o entrada.

Quan publiquem un article a la nostra plana web hem de procurar oferir la informació i les dades més importants en primer lloc. Per assegurar-nos que no ens estem deixant cap dada important, podem contestar a una sèrie de preguntes clau o les anomenades 5W.

Es tracta de fer en el primer paràgraf una mena de resum d’allò més important de tot el que explicarem a la notícia, donant resposta a les 5 preguntes claus. Als paràgrafs següents ja podrem ampliar la informació.

the5wsLes 5 W són:

  • Què? (what?)
  • Qui? (who?)
  • Per què? (why?)
  • On? (where?)
  • Quan? (When?)

Teories com les 5 W periodístiques segueixen donant resposta no només als articles escrits sinó també a conceptes més amplis com la representació de la informació que volem mostrar a Internet.

 

Les 5 W periodístiques
Etiquetat a: