Gestió del contingut

A partir d’aquests moments entrem en l’apartat de com començar a gestionar i /o administrar els continguts que haguem anat creant del nostre bloc, sigui una entrada, una pàgina, una etiqueta/tag, categories del enllaços, entre d’altres opcions.

A mode d’exemple, explicarem com gestionar una entrada i aquest ens servirà per saber i poder seguir les passes en la resta d’opcions, ja que la ruta és la mateixa.

La gestió d’entrades i/o qualsevol altre tipus d’opció de les que hem parlat més amunt, ens permeten gestionar les entrades que anem publicant. Apareixerà la llista d’entrades i si el volem editar, haurem de passar per sobre del títol de l’entrada i clicar a Edita. En aquest moments, ens apareixerà a la nostra pantalla l’entrada amb l’editor. En ell podrem fer els canvis desitjats.

Si pel contrari, el que volem és eliminar una entrada, simplement hem de passar per sobre del títol de l’entrada i clicar sobre l’enllaç Paperera

Des de l’enllaç Edició ràpida podrem modificar les opcions relatives del nostre element.

Les accions i rutes a seguir es repetirien a l’hora de gestionar les pàgines, entrades, categories, etiquetes i categories d’etiquetes.

De la mateixa forma, a més de l’acció d’eliminar una entrada i/o qualsevol altre funcionalitat, hem de tenir en compte que és molt important saber com organitzar tot el contingut que generem, ja que a la llarga serà abundant.

Gestionem el contingut
Etiquetat a: