Menu-projectes

Des del menú projectes, podrem gestionar i afegir els projectes de la nostra entitat i també gestionar la seva categorització des de tipus de Projecte

Alhora d’afegir o editar un projecte, ens trobarem els camps Informació del projecte amb valors específics per aquest tipus de contingut.

Els Projectes també permeten configurar els comentaris, afegir enllaços externs i adjuntar fitxers.

03-projecte-metabox

Podrem incloure el següent contingut:

  • Subtítol. Títol secundari del projecte
  • Subtítol 2. Títol terciari del projecte.
  • Texte 2. Breu resum del projecte
  • Període. Temporalitat del projecte
  • Galeria. Podrem escollir una galeria de fotos que hagi estat creada prèviament
  • Ordre. Tal i com hem vist en continguts estàtics i també a serveis, els nostres projectes s’ordenaran recollint com a criteri el número d’ordre que hi especifiquem.

Malgrat la inclusió d’aquests camps, a hores d’ara la plataforma en desenvolupament que estem utilitzant per a les pràctiques, no ens permetrà veure tots aquests camps.

visualitzacio-projecte

Els projectes
Etiquetat a: