Menu-ContingutEstatic

El contingut estàtic és un contingut dins d’una pàgina. La seva visualització la veurem dins una Pàgina específica.

Dins el menú Continguts estàtics, podrem veure, al igual que la resta de continguts, les opcions per a la gestió, afegir nous continguts estàtics o els tipus de contingu estàtic.

Dins del formulari d’edició ens trobarem alguns camps específics d’aquest tipus de continguts:

03-contingut-estatic-metabox

I trobarem:

  • Subtítol. Títol secundari de contingut estàtic.
  • Galeria. Podrem vincular una galeria de fotos existent.
  • Ordre. Tal i com en vist en el formulari de Serveis, en aquest el funcionament és identic. Els nostres continguts estàtics s’ordenaran recollint com a criteri el número d’ordre que hi especifiquem.

Per tal especificar a quina pàgina s’ha de veure el contingut estàtic, utilitzarem les opcions del Tipus de Contingut

Editar-ContingutEstatic-TipusDeContingut

El nom d’aquests termes haurà de ser exactament el mateix que el títol de la Pàgina (prèviament creada), on vulguem publicar el nostre contingut estàtic.

En el nostre exemple, tenim una Pàgina amb títol “Presentació” i una categoria també anomenada “Presentació”. La seva publicació és resoldrà així:

visualitzacio-ContingutEstatic

Els continguts estàtics
Etiquetat a: