Les Categories proporcionen una forma molt útil per agrupar els nostres continguts relacionats entre si, i per dir-li als lectors ràpidament quin és el tema que assenyala aquest contingut. D’altra banda, amb les categories també és facilita als motors de cerca (com Google, Yahoo, etc) que trobin el vostre contingut més ràpidament.

Depenent del tema i ginys que s’hagin activat, les categories es podran mostrar a la part superior o inferior dels nostres continguts, a la vista d’un contingut individual i/o a la barra lateral.

D’altra banda, el nostre menú també podrà recollir les pàgines d’aquestes categories. Veurem aquesta opció més detalladament en l’article sobre els menús d’aquest mateix tema.

El tractament per categories el podrem fer en els següents continguts: Entrades, Serveis, Esdeveniments, Projectes, Continguts estàtics, Galeries, Documents i Enllaços. Fixeu-vos que són gairebé tots, excepte les pàgines i els comentaris, dos continguts amb clares diferències respecte a la resta.

Per cadascun d’aquests continguts podreu assignar o no diverses categories i aquestes podran organitzar-se jeràrquicament.

Afegim una categoria des de les opcions d’edició d’un contingut

Quant estem afegint o editant un contingut, veurem que hi ha un petit formulari que ens assenyala les categories. Aquest rebrà el nom de Categories (en el cas de les entrades), o Types of xxx (on xxx anomena el tipus de contingut)

categories

Des d’aquest petit formulari, podrem escollir les categories que prèviament hem crear, clicant sobre els quadres de selecció que acompanyen el nom de la categoria. Si ho proveu, veure-ho que en podreu escollir més d’una.

De forma predeterminada veiem desplegada la pestanya “Totes les categories“. Si volguéssim veure les categories que hem seleccionat més freqüentment en d’altres continguts d’aquest tipus, clicaríem sobre la pestanya “Més usades“.

Si el que voleu és afegir noves categories, també ho podreu fer des d’aquest formulari. Haureu de Clicar a l’enllaç anomenat “+ Afegeix“. Ens apareixeran aleshores altres camps.

afegeix-categoria

En el camp buit que veiem, podem escriure el nom de la nova categoria. Si volguéssim que aquesta formés part d’una jerarquia de categories, obriríem el desplegable “Categoria pare” i n’escolliríem la categoria superior. En cas contrari, deixaríem aquesta llista de selecció tal com ens apareix.

Una vegada emplenats els camps clicaríem al botó Afegeix. I ja tindrem creada i seleccionada la nova categoria.

Gestió de categories

Des dels menús desplegables de cada tipus de contingut veurem que podrem accedir al gestor de categories. En el cas de les entrades aquest s’anomena “Categories“, i en els altres casos el trobarem com a “Types of xxx” (on xxx és el nom del contingut)

gestio-categories

 

Fixem-nos que a mà dreta tenim llistades les categories existents, i a mà esquerra un formulari que ens permetrà afegir-ne de noves.

Fixem-nos primer en el formulari:

formulari-afegir-categoria

En el primer camp anomenat Nom escriure el nom de la nova categoria que volem crear.

En el segon camp URL, que en d’altres espais el veurem anomenat Resum, haurem d’escriure l’adreça web que tindrà la categoria. Bàsicament és escriure un nom (que pot ser el mateix que la categoria), però seguint els estàndards d’URL’s. Per fer-vos-ho senzill podeu escriure el nom de la categoria en minuscules, sense espais, sense accents, sense punts i podeu utilitzar guions. Per exemple, si la categoria tingues el nom de “Notícies del barri”, la seva URL podria ser: noticies-del-barri, noticiesdelbarri, noticies, novetats-del-barri, …

El camp anomenat Pare, tant sols l’utilitzarem s’hi volem crear categories de forma jeràrquica. Us assenyalo una jerarquia d’exemple:

 • El Barri
  • Història del barri
  • Gent del barri
   • Testimonis de gent del barri
  • Notícies del barri

Si volguéssim descriure aquesta jerarquia d’exemple diríem que: la categoria “El Barri” és la categoria Pare de “Història del barri”, “Gent del barri” i “Notícies del barri”. També podem dir que aquestes 3 categories són filles de la categoria “El Barri”. D’altra banda, la categoria “Testimonis de gent del barri” és filla de la categoria “Gent del barri” que a la vegada és filla de la categoria “El Barri”.

Si no volguéssim jerarquies, simplement tindríem el llistat de categories:

 • El Barri
 • Història del barri
 • Gent del barri
 • Testimonis de gent del barri
 • Notícies del barri

Si tenim poques categories, no cal que pensem en jerarquitzar-les, però si en tenim més de 5, segurament valdrà la pena establir-ne un ordre més coherent.

Finalment al camp Descripció podrem escriure una breu explicació del significat o contingut que tindrà aquesta categoria.

Si ens fixem en el contingut de mà dreta del gestor de categories:

llistat-categories

 

En primer lloc veiem un camp acompanyat d’un botó “Cerca categories”, que ens ajudarà a trobar una categoria existent. Aquesta utilitat tant sols és útil quant treballem amb moltes categories. En el nostre exemple, on tant sols en tenim 3, aquesta funció és innecessaria.

En segon lloc veiem una llista desplegable, també repetida al final del llistat de categories, anomenada “Accions massives“. Utilitzarem aquesta opció tant sols en el cas que volguem esborrar diverses categories alhora. Per fer-ho, ens caldria seleccionar el quadre de selecció de cada categoria que volguéssim eliminar. Després desplegariem la llista d’Accions massives fins a “Suprimeix”. I portariem a terme l’acció clicant al botó “Aplica

Sota d’aquesta llista desplegable veiem un quadre on és llista el nom de la categoria, la seva descripció (si és que en te), la URL de la categoria, i el nombre de continguts on s’hi ha assenyalat aquesta cada categoria.

Si col·loquem el nostre ratolí a sobre del nom d’una categoria, veurem que ens apareixen algunes opcions:

opcions-edicio-categoria

 

 • L’opció Edita ens portarà a un formulari exactament identic al que hem descrit anteriorment.
 • L’opció Edició ràpida ens desplegarà els camps del Nom de la categoria i el Resum o URL. Des d’aquí, tindrem un accés força ràpid per modificar el nom de la categoria.
 • L’opció Suprimeix la clicarem si volem eliminar aquesta categoria. Cal apuntar que si suprimim una categoria que estava sent utilitzada per algún contingut, aquest passarà a formar part de la categoria predeterminada.
 • L’opció Visualitza ens portarà a la pàgina on es veuen tots els continguts que tenen seleccionada aquesta categoria.

A les Entrades, existeix una categoria per defecte creada per WordPress anomenada Uncategorized. És una categoria una mica especial, per què no podrem eliminar, però en canvi si que ens deixarà canviar-li el nom, des d’aquest gestor de categories.

Sota el quadre on es llisten les categories hi trobem una nota:

nota

En aquesta nota se’ns indica un enllaç anomenat “convertidor de categories a etiquetes“. De moment aquesta funcionalitat no funciona a la nova plataforma. En propers temes, explicarem que són les etiquetes i la diferència que hi ha entre etiquetes i les categories. Així que quan hi arribem ja explicarem també aquesta funcionalitat.

A diferència de la nostra plataforma, en els WordPress genèrics les entrades són els únics continguts que treballen amb categories. Nosaltres ja hem vist que no tant sols les entrades, sinó també els Serveis, Esdeveniments, Projectes, Continguts estàtics, Galeries, Documents i Enllaços.

En aquest sentit dins les opcions d’escriptura el WordPress preveu per a les entrades una categoria per defecte, per a totes aquelles noves entrades que s’afegeixin.

opcions-escriptura

Classificació per categories
Etiquetat a: