Per accedir a la gestió d’usuaris, haurem de clicar a l’opció Usuaris, que trobarem al menú de la barra lateral esquerra del nostre tauler.

Des de les opcions que ens ofereix la interficie d’Usuaris podrem:

 • Afegir nous usuaris
 • Gestionar els usuaris existents

009_usuaris

Afegir nous usuari

Clicarem a l’enllaç “Afegeix“. Trobarem aquest enllaç al costat del títol de la inteficie Usuaris.

El que ens trobarem seran dues formes per afegir usuaris al nostre bloc.

 • En cas que l’usuari ja existeix a la plataforma WordPress, tant sols haurem d’escriu el seu correu electrònic i especificar-li un rol de permissos.
 • En cas que l’usuari no existeix (aquesta és la opció més habitual), ens fixarem en els últims camps del formulari. Aquí haurem d’inventar-nos un nom d’usuari, escriure el email de la persona que volem afegir i seleccionar un rol de permissos.

010_afegir_usuaris

Els rols i permissos dels usuaris

Hi ha definits cinc rols diferents:

 • Administrador – té accés a totes les característiques d’administració del bloc. És el rol que teniu vosaltres. Sou administradors del vostre bloc.
 • Editor – publica i gestionaels continguts així com també gestiona continguts d’altres usuaris
 • Autor – publica i gestiona els seus propis continguts. Continguts dels quals és l’autor, per tant, no gestiona continguts d’altres usuaris.
 • Col·laborador – Pot escriure nous continguts però no pot publicar-los.
 • Subscriptor – Pot escriure comentaris i rep missatges amb novetats.

Gestió dels usuaris existents

En la interficie Usuaris podem veure el llistat d’usuaris existents.

 • Per esborrar un usuari el seleccionarem clicant sobre el quadradet que veiem al costat esquerra del seu nom.

  Una vegada tinguem seleccionat l’usuari, escollirem l’acció des de la llista “Accions massives“, anomenada “Suprimeix” i clicarem al botó Aplica.

 • Per a editar un usuaricol·locarem el ratolí sobre del seu nom, i veurem que ens apareixerà l’opció “Edita“. Si cliquem aquesta opció veurem que ens apareix l’interficie del perfil d’usuari, on podrem modificar-ne diversos camps.
Administració d’usuaris
Etiquetat a: